Közterület-használat engedélyezése

A közterületek-mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon történő-használatára a közterületek használatáról szóló 8/2022. (III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott kivétellel, engedély alapján kerülhet sor.

A közterület használat engedélyezése esetén az engedélyesnek, a közterületek használatáról szóló 8/2022. (III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel, a rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékű közterület-használati díjat, de minimum 1.000, Ft-ot kell fizetni.

Fontos tudni, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. 

Korábban a közterület-használat engedélyezéséről az egész ország területére vonatkozóan egységes jogszabály rendelkezett (22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM együttes rendelet), amely azonban 1994-ben hatályát vesztette. Ma már a helyi önkormányzatok - a régi országos szabályozást alapul véve - önkormányzati rendelet formájában szabályozzák ezt a kérdéskört.

Mi számít közterületnek?

Közterület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott közterület.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetére közigazgatási szankciót állapíthat meg, a bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani. 

A közterület használatára vonatkozó hatósági szerződésben, tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására.

Az ügyintéző belső szervezeti egysége

VMJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 7.30–16.00 óráig

Ügyintéző:

Kőhegyi Imre
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #264
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ügyfélszolgálat:

VMJV Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. fsz. 13.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 7.30-16.00 óráig

Igénybeveheti:

Természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

Kérelem benyújtásának módjai

- Személyesen vagy postai úton: 
- A Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoporthoz a fenti címre

Ügyintézés díja: díjmentes

Alkalmazott jogszabály:

icon 8/2022. (III.24.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról (756.51 kB)

Letölthető dokumentum:

icon Kérelem közterület-használati engedélyhez (186 kB)