I/2. Településkép-védelmi szakmai konzultáció

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet lehetővé tette, hogy településkép-védelmi szakmai konzultáció kerülhessen lefolytatásra a településképi követelményekről.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban - a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni:

  • településképi véleményezési ügyekben – kivéve a Tervtanácsi véleményezéssel érintett eseteket
  • településképi bejelentési ügyekben és
  • közterületi zöldfelületeket érintő beavatkozásoknál
  • Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentési eljárás esetén
  • rendeltetésmód, rendeltetési egységek számának változtatása esetén.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e településképi szakmai konzultációt lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

A településkép-védelmi szakmai konzultáció előzetesen egyeztetett időpontban történik, amelyhez a kérelmező, építtető által aláírt, TKR 5. számú melléklete szerinti (településképi szakmai konzultáció iránti kérelem) formanyomtatványt kell benyújtani.

A szakmai konzultációról jegyzőkönyv készül, melynek megállapításai a későbbiekre nézve irányadóak mind a két fél számára.

Igénybe veheti: bármely természetes vagy jogi személy

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schoderbeck Éva

Telefon: +36 88 549 100, mellék: #261
e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Horváth Gáborné
TTelefon: +36 88 549 100, mellék: #266
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: az eljárás díj- és illetékmentes.

Az aláírt kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

- Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mailcímre megküldve

- 8210 Veszprém, Pf. 1042 címre levélben megküldve
- hétfőn és szerdán személyesen a Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában
 

Kapcsolódó jogszabályok:

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről (4.06 MB)

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.


Letölthető dokumentumok:

icon Kérelem településképi szakmai konzultációhoz (181 kB)

icon Településképi szempontból meghatározó területek (Karaktertérkép) (1.19 MB)