Településkép-védelmi szakmai konzultáció

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet lehetővé tette, hogy településkép-védelmi szakmai konzultáció kerülhessen lefolytatásra a településképi követelményekről.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban - a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendelethez kapcsolódó eljárásokat, valamint a benne foglalt kötelező formanyomtatványokat 2017. szeptember 29-től kell alkalmazni, mely előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket!

Településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni:

 • településképi véleményezési ügyekben – kivéve a Tervtanácsi véleményezéssel érintett eseteket
 • településképi bejelentési ügyekben és
 • közterületi zöldfelületeket érintő beavatkozásoknál
 • Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentési eljárás esetén, amennyiben az érintett ingatlan:
  • a várból látható, valamint helyi védelemmel érintett területen
  • vagy a TKR 3. mellékletben jelölt fő közlekedési utakkal és közterületekkel határos területeken helyezkedik el.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e településképi szakmai konzultációt lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

A településkép-védelmi szakmai konzultáció előzetesen egyeztetett időpontban történik, amelyhez a kérelmező, építtető által aláírt, TKR 5. számú melléklete szerinti (településképi szakmai konzultáció iránti kérelem) formanyomtatványt kell benyújtani.

A szakmai konzultációról jegyzőkönyv készül, melynek megállapításai a későbbiekre nézve irányadóak mind a két fél számára.

Igénybe veheti: bármely természetes vagy jogi személy

Az ügyet intéző iroda: 

Főépítészi Önálló Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schvarczné Kocsi Tímea (Tel.: 88/ 549-289, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Schoderbeck Éva (Tel: 88/ 549-261;  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: az eljárás díj- és illetékmentes.

Az aláírt kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

 • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mailcímre megküldve
 • 8210 Veszprém, Pf. 1042 címre levélben megküldve
 • hétfő és szerdai napokon személyesen a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában.

Kapcsolódó jogszabályok:

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről (4.06 MB)

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.


Letölthető dokumentumok:

icon Kérelem településképi szakmai konzultációhoz (2018) (490.81 kB)

icon VMJV TAK 1. sz. melléklet és TKR 3. sz. melléklet (1.65 MB)