I/3. Településképi bejelentési eljárás

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, mely a Településképi Arculati Kézikönyvre épül.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja az, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban -  a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a TKR 8. számú mellékletében meghatározta azon - építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A.§-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő - építési tevékenységek körét, amelyekkel kapcsolatosan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, amennyiben az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó területek karaktertérképén, illetve a szabályozási terven jelölt:

 • helyi értékvédelmi területen,
 • helyi védettségű telken és közvetlen szomszédságában,
 • főközlekedési utak és azok csomópontjai mentén,
 • országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen,
 • önkormányzati tulajdonú területen;
 • olyan területen  helyezkedik el, amelyre a várból rálátás adódik.

Bejelentés köteles továbbá a város teljes közigazgatási területén megvalósítandó rendeltetésmód és rendeltetési egységek számának változtatása. 

Néhány főbb nem építési engedély köteles, de településképi bejelentés köteles tevékenység:

 • kerítésépítés, átalakítás
 • klíma és hirdető berendezések (pl. parabola antenna) felszerelése
 • utólagos hőszigetelés
 • homlokzat színezése
 • nyílászáró csere
 • reklám- és információs elemek kihelyezése
 • 2 hét időtartamot meghaladó kitelepülés (pl. időszakosan kitelepülő árusítás, közterületen foglalkozások tartása)
 • stb.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi bejelentési eljárás lefolytatását megelőzően településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni.

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schoderbeck Éva

Telefon: +36 88 549 100, mellék: #261
e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Horváth Gáborné
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #266
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: Az eljárás díj- és illetékmentes.

A településképi bejelentési eljárási kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

Természetes személy esetén:

- hétfő és szerdai napokon személyesen a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában
- postai úton
- ügyfélkapun keresztül.
 
Nem természetes személy esetén:
- cégkapun keresztül (KRID: 203273755)
 

Kapcsolódó jogszabályok:

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről (4.06 MB)

>14/2013. (III.29.) önkorm. rendelet a közterületek használatáról (5.66 MB)

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

 

Letölthető dokumentumok:

icon Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához (92.5 kB)

icon Településképi szempontból meghatározó területek (Karaktertérkép) (1.19 MB)