II/6. Településterv (településrendezési eszközök) módosításának eljárása

Az észrevételek és módosítások írásban nyújtandók be, a településterv (településrendezési eszközök) módosításával kapcsolatos információkat telefonon, levélben és személyes megkeresés alapján a csoport munkatársai adnak.

Településrendezési terv módosítási igényét a polgármesterhez, vagy városi főépítészhez benyújtott kérelemben lehet kezdeményezni, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a főépítész véleménye alapján megtárgyal és dönt a módosítás megindításáról, szükség szerint a településfejlesztési koncepció módosításáról.

Támogató vélemény esetén lehet elindítani a településrendezési terv módosításával, karbantartásával, vagy felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, az érvényes előírások figyelembe vételével.

A tervezés, lebonyolítás költségeit az érdekelt köteles viselni a végső döntés kimenetelétől függetlenül.

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schoderbeck Éva
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #261
e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ügyfélfogadási idő: előzetesen kijelölt időpont

Igénybevehetik:

bármely természetes vagy jogi személy.

Ügyintézés kezdeményezhető:

levélben, illetve személyes megkeresés útján.
 

Kapcsolódó jogszabályok:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

179/2000.(X.6.) Kh. sz. és 162/2002.(VI.21.) Kh. sz. határozattal elfogadott Veszprém Településfejlesztési Koncepciója

VMJV 241/2003.(XII.18.) Kh. sz. határozattal jóváhagyott többször módosított Településszerkezeti Terve

24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról (1.35 MB)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.


Letölthető dokumentum:

icon Rendezési terv módoítás kérelem (225 kB)

icon Partnerségi adatlap (223.95 kB)