Beiskolázási támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 350 %-át.

A támogatás az alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanulót a 16. életévének betöltéséig, a középiskolában vagy szakképző iskolában tanulót az érettségi, vagy az első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20. életévének betöltéséig illeti meg.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Benyújtási határidő: augusztus 1. és szeptember 30. között.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások és a tanulói jogviszony igazolása.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)


Letölthető dokumentum:

icon Kérelem beiskolázási támogatáshoz (261.16 kB)

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek