Szünidei gyermekétkeztetés

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfő-csütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a bölcsődés és óvodás gyermek, valamint általános és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll.

A szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek részére a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapra lehet igényelni, feltéve, hogy a gyermek a zárva tartás időtartama alatt nem veszi igénybe a bölcsődei gondozást, óvodai nevelést más, nyitva tartó intézményben.

A kérelmet a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek esetében a zárva tartás kezdő napját megelőző 8. munkanapig lehet benyújtani.

A szünidei gyermekétkeztetést a nappali tagozatos tanuló részére a nyári szünet időtartamában legfeljebb 43 munkanapra és az évközi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapra lehet igényelni.

A kérelmet a nappali tagozatos tanulók esetében a nyári szünet időtartamára az adott év május 1. és május 31. napja között, az évközi szünet időtartamára vonatkozóan az adott évközi szünetet megelőző hónap 1. napjától a hónap 20. napjáig lehet benyújtani.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelemnyomtatvány benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.

Ügyintézés díja: nincs.

 


Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)

 


Letölthető dokumentumok: 

icon Igénylőlap szünidei gyermekétkeztetéshez (74 kB)

icon Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetéshez (170.55 kB)

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek