Gyógyszertámogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178
 
Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, közgyógyellátásban nem részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedül élő személy esetén a 350 %-át, feltéve hogy az igazolt havi rendszeres vényköteles gyógyszerköltsége a szociális vetítési alap összegének 20 %-át meghaladja.
 
szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a háziorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolása.
 

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

icon Kérelem gyógyszertámogatáshoz (262 kB)

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek