Intézményi gyermekétkeztetés térítési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 150 %-át, feltéve, hogy a gyermek nem jogosult ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre. A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.

 
Szükséges iratokszemélyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások.
 
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)


Letölthető dokumentum:

icon Kérelem intézményi gyermekétkeztetés térítési díj támogatáshoz (263.83 kB)

 

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek