Adósságcsökkentési támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178
 
Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő - és a tanácsadó által javasolt - személy, akinek:
  • valamely – legalább hat hónapja fennálló – adósságának összege meghaladja az 50.000 Ft-ot, de a fennálló adósságai együttes összege nem haladja meg a 400.000 forintot, vagy
  • közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
  • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, és akinek a háztartásában élő személyek egyike sem rendelkezik vagyonnal,
  • feltéve, hogy nyilatkozatban vállalja a kérelem benyújtását megelőzően két hónap időtartamban, majd a támogatás folyósításának időtartama alatt a tanácsadóval való együttműködést és az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését.
Az adósságcsökkentési támogatás kizárólag a kérelmező által lakott, a lakások és helyiségek bérletéről szóló törvény szerint lakásnak vagy szükséglakásnak minősülő ingatlan fenntartásával kapcsolatban, és a kérelmező által felhalmozott adósság rendezéséhez nyújtható, feltéve, hogy a követelés jogosultja az adósságcsökkentési támogatásra megállapodást köt az Önkormányzattal.
 
Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó:
  • közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díj tartozás),
  • közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
  • lakbérhátralék – ide nem értve a piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás bérleti díját,
  • az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék (mely tizenkét havi elmaradásnak minősül)
A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tanácsadójánál a Veszprém, Mikszáth K. u. 13. sz. alatt.
 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás tagjainak jövedelmi-vagyoni viszonyait tanúsító igazolások, a követelés jogosultja által kiállított irat az adósság jogcíméről, keletkezésének időpontjáról és összegéről, vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről, továbbá a támogatással érintett ingatlan használati jogát igazoló irat.
 
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)

 

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek