Gyermekes bérlet

A helyi közösségi közlekedési szolgáltatás igénybe vételéhez természetbeni ellátásként nyújtott támogatás, mely havi összvonalas bérlet kedvezményes vagy térítésmentes igénybe vételére jogosít.

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178
 
Igénybe veheti: kedvezményesen az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy,
  • aki várandós, vagy 
  • 18 év alatti ápolt gyermekre tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint folyósított ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy
  • gyermeknevelési támogatásban, csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban részesül, vagy
  • három év alatti gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozást segítő ellátásban részesül,
feltéve, hogy vállalja a bérletigazolvány kiállításával kapcsolatos költségeket.
Térítésmentesen jogosult az, akinek családjában három év alatti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek nevelkedik.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati csoportnál.
 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a várandósság fennállásáról és a szülés várható időpontjáról orvosi vagy védőnői igazolás,  egyéb esetben a jogosultságot megalapozó ellátásról a folyósító szerv igazolása.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum:

icon Gyermekes bérlet kérelem (225.57 kB)

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek