Lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatás és a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, akinek háztartásában:

  • az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetében a szociális vetítési alap összegének 250 %-át és
  • a jövedelem kizárólag öregségi nyugdíjból, özvegyi nyugdíjból, rokkantsági ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik.
A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.
 
A hulladéktároló edény cseréjéhez egyszeri 3.000 Ft összegű támogatás állapítható meg annak a közszolgáltatási díj támogatásra jogosultnak, aki a nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számlával igazoltan a 120 vagy 240 literes hulladékgyűjtő edényét zárt, szabványos 60 literes gyűjtőedényre cseréli.

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás iránti kérelemhez a 60 l-es zárt szabványos gyűjtőedény megvásárlását igazoló és a kérelmező nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számla.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:
 

Letölthető dokumentum:

icon Kérelem hulladékszállítási díj támogatáshoz és hulladékgyűjtő cseréjéhez (266.16 kB)

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek