Felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező hallgató, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • nem Veszprémben lévő felsőfokú oktatási intézménnyel áll nappali tagozaton államilag finanszírozott első alapképzésben hallgatói jogviszonyban,
  • 25. életévét nem töltötte be,
  • bérelt lakásban vagy albérletben él,
  • kérte kollégiumi felvételét és az elutasításra került,
feltéve, hogy az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át.
 
A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az eltartó család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a kérelmező nevére szóló albérleti szerződés, a kollégiumi felvételt elutasító döntés, a felsőoktatási intézmény igazolása a fennálló hallgatói jogviszonyról és a kapott juttatásokról.
 
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek