Volt tanácsi támogatással kapcsolatos ügyek

Az a család aki lakásvásárláshoz pénzbeli támogatást kapott a volt Városi Tanácstól, és a támogatást vissza kifizette, vagy vissza nem térítendő támogatatást kapott, a jelzálogjog törlését kezdeményezheti

Az ügyet intéző iroda:

Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. B épület

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #233

Felvilágosítás kérhető: Nagyné dr. Kerekes Zsófia

Igénybeveheti: saját jogon a támogatásban részesültek

Ügyintézés kezdeményezhető: írásban vagy személyesen rövid megkeresésben. Erre formanyomtatvány nem készíthető, mert a jelzálogjog törléshez a Földhivatal által kiállított tulajdoni lapra van szükség.

Szükséges iratok: tulajdoni lap, jelzálogjog bejegyzést megalapozó okirat

Ügyintézés díja: nincs, elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedély esetén, az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja.