Társasházak törvényességi felügyelete

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv 27/A. § alapján a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. 

Bejelentéssel a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A bejelentő a jogosultságát legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás, illetve a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat benyújtásával igazolja.

Az ügyben eljáró iroda és ügyintéző:

Önkormányzati Iroda, Gericsné dr. Nagy Andrea jogtanácsos
8200 Veszprém, Óváros tér 9. "A" épület 317. szoba
Tel.: 88/549-114

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00  16.00

Kapcsolódó jogszabály:

155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól