Társasházak törvényességi felügyelete

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv 27/A. § alapján a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. 

Bejelentéssel a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A bejelentő a jogosultságát legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat (tulajdonostárs), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás, illetve a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat (közös képviselőbenyújtásával igazolja.

Az ügyben eljáró iroda:

Önkormányzati és Jogi Iroda

Jogi és Közbeszerzési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. "A" épület 317. szoba
 
Ügyintéző: dr. Horváth Fruzsina csoportvezető

Telefon: +36-88-549-100 vagy +36 88/549-210, majd a mellék: #114

Mobil: +36-20/435-0803

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00  16.00 óráig

Kapcsolódó jogszabály:

155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról