Önkormányzati tulajdonú bérlakás eladása a lakásban lakó elővásárlási joggal rendelkező részére

Az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került Önkormányzati lakásra a hatáskörrel rendelkező bizottság döntésének megfelelően az elővásárlási joggal rendelkező részére.

Az ügyet intéző iroda: 

Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér  9. „A” épület

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00 óráig

Felvilágosítás kérhető: dr. Kónya Norbert

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #193

Igénybe veheti: a hatáskörrel rendelkező bizottság eladásról való döntése esetén, a bizottság által meghatározott forgalmi értékből számított áron, az elővásárlási jog jogosultja (a bérlő, a bérlőtársak egyenlő arányban, a társbérlő az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában, a felsoroltak hozzájárulásával, az Ő egyenes ági rokonai, az örökbe fogadott gyermek)

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, az elővásárlási szándékra vonatkozó írásos nyilatkozat megtételével

Szükséges iratok: bérleti-szerződés, kiutaló határozat, hátralékmentesség igazolások, személy azonosító okirat bemutatása

Ügyintézés díja: nincs, illetve adásvételi szerződés megkötése esetén, az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja.

Kapcsolódó jogszabályok:

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

icon 23/2010 (VI.28) rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről (424.75 kB)