Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonyának rendezése

Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonyának rendezése, lakás-csere szerződés, meghatározott idejű bérleti jog, bérlakásba befogadás, tartási szerződés.

Az ügyet intéző iroda: 

Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. B épület

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.3016.00

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #233

Felvilágosítás kérhető: Nagyné dr. Kerekes Zsófia

Igénybevehető: saját jogon, más személy csak a képviseleti jogosultság igazolása alapján

Ügyintézés kezdeményezhető: megfogalmazott kérvényben, polgárjogi szerződésben, űrlap nem áll rendelkezésre.

Szükséges iratok: polgári jogi szerződés, bérleti szerződés, hátralékmentességi igazolások, hiteles tulajdoni lap másolat, az ingatlan fekvése szerinti Önkormányzat igazolása arról, hogy a csereingatlan lakás céljára megfelel, továbbá a konkrét ügy alapján szükséges okiratok, iratok.

Ügyintézés díja: nincs

Kapcsolódó jogszabályok:

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

icon 23/2010 (VI.28) rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről (424.75 kB)