Tulajdonosi hozzájárulás

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok igénybevételével végzendő beruházások.

Az ügyet intéző iroda:

Stratégiai Iroda, Vagyongazdálkodási Csoport
(Veszprém, Óváros tér 9.)

Felvilágosítás kérhető:

dr. Kónya Norbert
Telefon: +36-88-549-100, mellék: #193

Ügyfélfogadási idő:

hétfő, szerda: 7.30-tól 16.00 óráig

Igénybeveheti: az a természetes személy, illetve gazdasági társaság, aki, illetve amely a beruházást elvégzi.

Ügyintézés kezdeményezhető: írásban

Szükséges iratok: szakhatósági hozzájárulások.

Ügyintézés díja: nincs


Kapcsolódó jogszabályok:

LXV/1990. (VII.14) : 1990 évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról