Folyósított lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek

Az ügyet intéző iroda:

Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. B épület

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00

Telefon+36-88-549-100, mellék: #233

Felvilágosítás kérhető: Nagyné dr. Kerekes Zsófia

Igénybe veheti: a Veszprém város közigazgatási területén lévő állami támogatásokkal (lakásépítési-vásárlási kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, fiatalok otthonteremtési támogatása) terhelt ingatlan tulajdonosa, mint támogatott személy.

Ügyintézés kezdeményezhető: írásban.

Szükséges iratok: A lakás tulajdonosa a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg jogszabályban meghatározott egyéb eseteket (pld: a lakás hasznosításában, használatában) bekövetkezett változást annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjének ez erre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

12/2001. (I. 31. ) Kormányrendelet a lakáscélú állami támogatásokról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról