Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás
 

Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentési eljárás

Alkalmazandó jogszabály:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet.

Az ügyet intéző iroda:  

VMJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda
Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. Iroda száma:  I. emelet 7.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: 

személyesen, postai úton, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 07.3016.00 óráig

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #231 vagy  #260

Felvilágosítás kérhető: személyesen vagy telefonon

Ügyfélszolgálat: 

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36-88-549-100, mellék: #152
Hétfő–kedd: 07.30–16.00 óráig, szerda: 07.30–17.30 óráig, csütörtök: 07.30–16.00 óráig, péntek: 07.30–13.30 óráig.

Az eljárási illeték mértéke: az eljárás illetékmentes

A bejelentés elbírálása: A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

 

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés ipari tevékenység folytatására (49.5 kB)

Bejelentésköteles tevékenység megszüntetése


 

Telepengedélyköteles ipari tevékenység folytatására irányuló engedélyezési eljárás

Alkalmazandó jogszabály:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet.

Az ügyet intéző iroda:  

VMJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda
Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. Iroda száma:  I. emelet 7.

Ügyintézés kezdeményezhető: 

személyesen, postai úton, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 07.3016.00 óráig

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #231 vagy #260

Felvilágosítás kérhető: személyesen vagy telefonon

Ügyfélszolgálat:
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: +36-88-549-100, mellék: #152
Hétfő–kedd: 07.30–16.00 óráig, szerda: 07.30–17.30 óráig, csütörtök: 07.30–16.00 óráig, péntek: 07.30–13.30 óráig.
 
A telepengedélyköteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:
  • környezetvédelmi tervfejezet
  • igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

Ügyintézés díja: A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 5 000 forint amely összeget a Polgármesteri Hivatal 11748007-15734202-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. 

Az eljárás menete: A kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A szakhatósági hozzájárulások birtokában a jegyző határozattal adja ki a telepengedélyt és a telepet nyilvántartásba veszi.

Tevékenység megkezdése: A tevékenységet végleges telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

 

Letölthető nyomtatványok: 

Telepengedély kiadása iránti kérelem (49.5 kB)

Adatváltozás bejelentése (42.5 kB)

Bejelentés a telepengedélyköteles tevékenység megszüntetéséről

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek