Zenés, táncos rendezvények tartásának engedélyezésére vonatkozó eljárás

Irányadó jogszabályok:

Az ügyet intéző iroda: 

VMJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda
Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
8200, Veszprém, Óváros tér 9/B. I. emelet 6.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 07.30–16.00 óráig

Telefon:  +36-88-549-100, mellék: #229

Ügyfélszolgálat: 

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36-88-549-100, mellék: #152,  #230,  #273

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton vagy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

Az ügyintézéshez szükséges iratok (eredetben vagy elektronikusan hitelesítve):

1./ Kitöltött kérelem nyomtatvány

2./ Tűzvédelmi szabályzat, amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi. (A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése szerint: „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.)

3./ Biztonsági terv

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell:

- a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és a helyszínre történő belépés és eltávozás rendjét,

- a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét,

- a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását,

- a biztonsági személyzet létszámát,

- az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást,

- szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

4./ A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását.

Ügyintézés díja: az eljárás illetékmentes

 

Rendezvénytartási engedélyek nyilvántartása itt >>

Zenés, táncos rendezvények hatósági ellenőrzési terve itt >>

 

Letölthető nyomtatványok:

Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem (60 kB)

Rendezvénytartási engedély adataiban történt változás bejelentése (45.5 kB)

Zenés, táncos rendezvény megszüntetése (34.5 kB)

 
 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek