Vásár-, piacüzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentési eljárás

Irányadó jogszabályok:

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Az ügyet intéző iroda:  

VMJV Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Iroda Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. Iroda száma:  I. emelet 7.

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 07.300–16.00 óráig

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #185

Felvilágosítás kérhető: személyesen vagy telefonon

Ügyfélszolgálat: 

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36-88-549-100, mellék: #151 vagy  #230
  • hétfő, kedd, csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
  • szerda: 07.30 – 17.30 óráig
  • péntek: 07.30 – 13.30 óráig 

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen, postai úton, vagy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

A vásár-, piacüzemeltetési engedélykérelemhez szükséges iratok (eredetben, vagy elektronikusan hitelesítve):

1./ Kitöltött kérelem

2./ Méretarányos helyszínrajz (tartalmazza a vásár, piac számára kijelölt területet, annak alapterületét, az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetését és számát, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölését);

3./ Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a terület használatának jogcímét igazoló okirat. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs(ak) hozzájárulását igazoló okirat.

4./ A vásár, piac működési rendjére vonatkozó okirat.

5./ Biztonsági terv. (Amennyiben a vásár, piac egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1 000 főt várhatóan meghaladja.)

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell:

- az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó intézkedéseket;

- a vásár, piac helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

- szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

6./ A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal rendelkezik.

7./ A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a vásár, vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal járási hivatala, továbbá a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít, amennyiben a vásáron, piacon élelmiszer felhasználása, forgalmazása, termény, takarmány, élő állat, vagy állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése történik.

A bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentéshez szükséges iratok (eredetben, vagy elektronikusan hitelesítve):

1./ Kitöltött bejelentés nyomtatvány.

2./ Biztonsági terv. (Amennyiben a bevásárlóközpont egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű.)

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell

- az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó intézkedéseket;

- a bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló eljáráshoz szükséges irat (eredetben, vagy elektronikusan hitelesítve):

1./ Kitöltött bejelentés nyomtatvány.

Eljárási illeték mértéke: az eljárás illetékmentes. 

 

Letölthető nyomtatványok:

icon Vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelem (61 kB)

icon Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés (53.5 kB)

icon Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetéséről (52.5 kB)

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek