Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

A telekadó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, a telek épülettel való beépítése, a telken lévő építmény elbontása, megsemmisülése stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az adó mértékét a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló rendelete tartalmazza.

Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (letölthető a nyomtatványok címszó alatt).  A kitöltött adatbejelentés benyújtható postai úton, személyesen az ügyfélszolgálaton, valamint az „e-Papír” (nyitólap:  https://epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül (Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata).

Az Elektronikus Önkormányzat Portál (nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

Ügyfélkapus regisztrációval –  KAÜ azonosítást követően – az adatbejelentés (ASP-ADO-032 számú „Adatbejelentés a telekadóról" iForm típusú űrlap) elektronikusan benyújtható.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

A gazdálkodó szervezetek számára kötelező a Cégkapu használata. Az egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett természetes személyek az elektronikus kapcsolattartást a KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/.

Eljárás díja:

A telekadóról szóló adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az ügyet intéző iroda:

VMJV. Polgármesteri Hivatal Adóiroda
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Ügyfélszolgálat nyitvatartása a földszinten:

hétfőn:       7.30-tól 14.00 óráig
szerdán:    7.30-tól 16.00 óráig

Felvilágosítás és időpont kérhető:

Az ügyintézés az adózó nevének kezdő betűje szerint, az alábbi beosztás alapján
(Eplény adóügyeinek intézése is a lenti, betű szerinti beosztás szerint történik.)

Gecsei Zsófia

Tel.: +36-88-549-100, mellék: #356 –  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
F,G,GY,H,J,L.

Horváth Veronika
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #368 –  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
SZ,T,TY,U,Ü,V,W,X,Y,Z,ZS.

Simonné Menczel Tímea
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #366  –  tmenczel@gov.veszprem.hu
A,Á,B,C,CS,D,E,É,I
 

Horváth Judit

Tel.: +36-88-549-100, mellék: #359  –    Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

K,M,O,Ó,Ö,Ő.


Kis Tímea
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #239 –   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
N,NY,P,Q,R,S

Telekadó beszedési számla: 

11748007-15430001-02510000


Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

icon 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (87.32 kB)

icon Térképmelléklet a telekadó rendelethez (2.3 MB)


Letölthető nyomtatványok:

> Vállalkozóknak 2019-től kötelező az elektronikus ügyintézés

icon Kitöltési útmutató telekadó bejelentéshez (336.5 kB)

icon Adatbejelentés telekadóhoz (223 kB)

icon Megállapodás kommunális, építmény- és telekadóhoz (260.5 kB)

icon Igazolási kérelem határidő elmulasztása esetén (226.5 kB)

 

(A dokumentum típusa ablakban a "helyi adó nyomtatványok" kiválasztásával!)