Polgármesteri Kabinetiroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

Polgármesteri fogadóóra:

minden hónap első hétfőjén 14:0016:00 között. 
Előzetes bejelentkezés: (88) 549-101
 
 Polgármesteri Kabinetiroda munkatársai:
 
Név
Munkakör
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Takács Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető   +3620_272_9444
 
Társadalmi kapcsolatok csoport
Dolhainé Czinki Eszter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kitüntetési és
rendezvény referens
201/C
#180
Kovács Eszter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
pénzügyi ügyintéző
201/C
#106
Schmidmajer-Káposztás Vivien
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
sajtószóvivő
 
201/A
#236
Jakab Ibolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
marketingmenedzser
208
#241
Katonáné Pálmai Marianna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
polgármesteri
titkárnő
203
#101
fax:
+36 88 549-268
Orbán Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
sport referens
208
#217
Taba Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyi titkár 
   (Brányi Mária)
207
#102
Tóth Zsigmond Annamária
zsigmond.annamaria@
gov.veszprem.hu
személyi titkár
   (Hegedűs Barbara)
207
#103
fax:
+36 88 549-317
Zsebe-Kovács Martina
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
polgármesteri referens
201/B
#105
Gulyás Gergő
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
nemzetközi referens
201/B
#209
Szabó Berill
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kabineti referens,
civil ügyek
310 #237
 
 
 
 
 
Kulturális csoport
Perlakiné Scharf Claudia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
314
#194
Bodor Barbara Renáta
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kulturális ügyintéző 
313
#199
Imre-Krebsz Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

kulturális ügyintéző 

313

#232
 
 
12.7. A Polgármesteri Kabinetiroda feladatköre (SZMSZ)

12.7.1.  feladata a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, turisztikai ügyekkel, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása,

12. 7.2. koordinálja a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények szakmai tevékenységét,
12. 7.3. közreműködik a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vonatkozásában a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásában, továbbá a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. által ellátott feladatok ellenőrzésében,
12.7.4.  előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények SzMSz-ének jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a működési engedély megszerzésével kapcsolatos jognyilatkozatokat, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a színházak fenntartója számára előírt dokumentumokat, továbbá szervezi a törvényi kötelezettségek teljesítését,
12.7.5.  a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vezetőivel kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti,
12.7.6.  koordinálja a Kulturális Stratégiában, a Kulturális Koncepcióban, valamint a közművelődésről és művészeti tevékenység támogatásáról szóló 28/2019. (XI.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott célok végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, így különösen:  
12.7.6.1.  ellátja a kiemelt együttesek és fesztiválok támogatásával, eseti kulturális programok és rendezvények megvalósításával kapcsolatos feladatokat,
12.7.6.2.  koordinálja a nemzeti ünnepek és városi nagyrendezvények megvalósítását,
12.7.6.3.  ellátja Tanórán kívüli tevékenységek támogatása előirányzat kezelésével, összefüggő adminisztratív, pályáztatási és ellenőrzési, döntés előkészítési, tevékenységet,
12.7.6.4.  ellátja a Kulturális kínálat bővítése előirányzat kezelésével összefüggő adminisztratív, pályáztatási és ellenőrzési, döntés előkészítési tevékenységet,
12.7.7.  közreműködik a városi, valamint várost érintő országos és nemzetközi kulturális rendezvények előkészítésében,
12.7.8.  ellátja az önkormányzati turisztikai tevékenységéhez kapcsolódó szervezési, végrehajtási feladatokat,
12.7.9.  az Önkormányzat marketing stratégiában rögzített elvek szerint koordinálja a város marketingtevékenységét, feladata a korszerű, minden tekintetben egységes, nemzetközi színvonalú Veszprém brand kialakításával kapcsolatos tevékenység ellátása. A marketing stratégia részét képező egységes arculati kézikönyv alapján ellátja Veszprém arculatának formálásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Városarculati Munkacsoport titkári feladatait. Koordinálja a város érdekkörébe tartozó nyomtatott és elektronikus információs felületeken, így különösen kiadványokban, honlapokon, közösségi oldalakon az egységes szemléletű és tartalmú marketingkommunikáció kialakítását, részt vesz az Önkormányzat közösségi kapcsolatainak szervezésében,
12.7.10. ellátja a Közgyűlés által létrehozott munkacsoportok, nem önkormányzati bizottságok működésével kapcsolatos adminisztrációs, vagy titkári tevékenységet a következők szerint:
12.7.10.1. ellátja a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos titkári tevékenységet,  
12.7.10.2. ellátja a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság működésével kapcsolatos titkári tevékenységet,
12.7.10.3. ellátja a Veszprém Várostörténeti Monográfia Bizottság működésével kapcsolatos titkári tevékenységet,
12.7.10.4.  ellátja a Köztéri Műalkotások Munkacsoport működésével kapcsolatos adminisztratív tevékenységet,
12.7.10.5.  ellátja a Beltéri Műalkotások Munkacsoport működésével kapcsolatos adminisztratív tevékenységet,
12.7.10.6. ellátja Veszprém Város Ifjúsági Kerekasztalának titkári feladatait
12.7.11. gondoskodik Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, és az alpolgármesterek melletti titkári, valamint a polgármester munkájához rendelt személyi titkári feladatok ellátásáról,
12.7.12. ellátja Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, és az alpolgármesterek munkájához kapcsolódó ügyviteli, szervezési, információs tevékenységet, ügyirat-kezelési és iratvédelmi feladatokat,
12.7.13. szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal kapcsolatot tart,
12.7.14. az önkormányzatok és a Hivatal hivatalos rendezvényein elősegíti a protokoll előírások betartását,
12.7.15. ellátja az önkormányzatok és külső környezetük, intézmények, civil szervezetek állampolgárok közötti kapcsolattartás, információs tevékenység szervezését,
12.7.16. kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, a bizottságok vezetőivel,
12.7.17. kapcsolatot tart a médiával, rendszeresen tájékoztatja a média képviselőit az önkormányzatokkal, a bizottságokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal és a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos eseményekről,
12.7.18. közreműködik az önkormányzatok tevékenységét érintő publikációk regisztrálásában, a sajtóreferens útján eljuttatja a válaszlevelet, az írott, illetve elektronikus sajtóban megjelent téves adat, vagy negatív beállítás kiigazítása céljából,
12.7.19. segíti az önkormányzatok, a tisztségviselők, valamint a hivatal munkájának nyilvánosságát, kapcsolatot tart a tömegkommunikációs szervekkel. Koordinálja az Önkormányzat tisztségviselőinek és a Hivatal külső kapcsolattartásra jogosult vezetőinek, munkatársainak a sajtóban való megjelenését, megnyilatkozásait,
12.7.20. ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
12.7.21. részt vesz az önkormányzati fejlesztések kommunikációjának előkészítésében, gyakorlati megvalósításában,
12.7.22. kapcsolatot tart a civil szervezetekkel,
12.7.23. biztosítja az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét,
12.7.24. ellátja a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat, és a Civil Ad Hoc munkacsoport működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet.
12.7.25. biztosítja az ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel, az ifjúság segítésével foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartást és együttműködést,
12.7.26. gondoskodik az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjak adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
12.7.27. az önkormányzatok által kitüntetésben részesített személyekről nyilvántartást vezet,
12.7.28. koordinálja a városi és községi honlap tartalmának folyamatos frissítését,
12.7.29. ellátja a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,
12.7.30. előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,
12.7.31. előkészíti a sporttámogatásokkal kapcsolatos közgyűlési és bizottsági döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,
12.7.32. feladata a támogatások elszámolásának ellenőrzése és az elszámolással összefüggő nyilvántartások vezetése,
12.7.33. döntésre előkészíti a város sportkoncepcióját és szervezi végrehajtását,
12.7.34. közreműködik a városi és községi, a várost és községeket érintő országos és külföldi sport rendezvények előkészítésében, azokon képviseli az önkormányzatokat,
12.7.35. kapcsolatot tart a sportegyesületekkel, civil szervezetekkel, részt vesz közgyűléseiken, elnökségi üléseiken, kuratóriumi üléseiken,
12.7.36. feladata a gyermek szabadidő és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának segítése, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,
12.7.37. közreműködik a diáksport városi rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában,
12.7.38. nyilvántartja a sportsikereket és javaslatokat dolgoz ki személyi elismerésekre,
12.7.39. segíti és koordinálja a városi Asztalitenisz-, Sakk-, és Természetbarát Szövetségek valamint egyéb Szabadidősport Egyesületek tevékenységét,
12.7.40. kapcsolatot tart a helyi sportmédia képviselőivel események és rendezvények egyeztetésében,
12.7.41. szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő sporttevékenységgel is foglalkozó költségvetési szerveknek,
12.7.42. ellátja a Veszprémi Diák – Szabadidő – és Tömegsport Közalapítvány kuratóriumának működésével és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet,
12.7.43. ellátja a Városfejlesztési Irodával együtt a művészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatos döntések előkészítését
12.7.44. közreműködik a Veszprém Kártya rendszerének fejlesztésében,
12.7.45. ellátja az „Egyetemváros Tanács” titkári feladatait.
12.7.46. ellátja a kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos feladatokat, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatos titkári tevékenységet.