Minőségirányítás – környezettudatos minőségpolitika
 

Veszprém MJV Önkormányzatának minőségpolitikája

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala integrált irányítási rendszerének alapját a jelen minőség- és környezetközpontú irányítási politika határozza meg, amely tartalmazza a vezetőség által megfogalmazott és kinyilvánított minőségre és környezetvédelemre vonatkozó szándékát és irányvonalát. Hivatalunk vezetői és munkatársai elkötelezettek tevékenységünk és a belső folyamatok folyamatos javítása mellett.

Törekszünk arra, hogy ügyfeleink, partnereink igényeit a lehető legmagasabb szinten elégítsük ki, folyamatosan fejlesztve ismereteinket. Szakmai képzéssel hozzájárulunk dolgozóink minőségközpontú gondolkodásának fejlesztéséhez és olyan légkör kialakításához, mely elősegíti a hatékony megújulási készség és minőségjavítás iránti igény fenntartását, fejlesztését, magasabb színvonalú szolgáltatás megvalósítását.

Tudatában annak, hogy környezetünk értékeinek megóvása és megőrzése, illetve környezetünk minőségének védelme elemi feltétele a fenntartható fejlődésnek, elkötelezettségünket fejezzük ki a minőség- és környezettudatos gondolkodás általánossá tétele, az integrált irányítási rendszer folyamatos működtetése, fejlesztése és céljai elérése mellett, mely során meghatározó a környezeti hatásaink folyamatos csökkentése.

Jelen politikánk egységesen és teljes körűen érvényes minden tevékenységi területünkre, működésünk folyamataira. Ennek megfelelően felelősséget vállalunk azért, hogy

- a Polgármesteri Hivatal munkatársai tevékenységükkel elősegítsék a képviselő-testület és bizottságai törvényes, eredményes és hatékony működését

- a Polgármesteri Hivatal hatósági eljárásaiban - a jogszabályi megfelelőség mellett - ügyfélközpontú gondolkodásmódot és eljárási technikát alkalmazzon

- az önkormányzat által biztosított infrastrukturális szolgáltatások és település üzemeltetési feladatok ellátásának minőségét folyamatosan javítjuk

- az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer az alapító okiratban rendszerbe foglalt alapvető tevékenységi körök ellátásán túl feleljen meg polgáraink és a településünkre látogató vendégeink minőség iránti elvárásainak

- a településünkön működő helyi-, belföldi és külföldi gazdasági társaságok tevékenységének megkezdéséhez és működésükhöz a szükséges önkormányzati támogatással rendelkezzenek a megfelelő minőségi és hatékonyságú területszabályozási és adórendszer kialakításával

- Veszprém Megyei Jogú Város a térségben betöltött gazdasági, oktatási, kulturális szerepét továbbfejlesztve, idegenforgalmi szerepét növelve eleget tehessen az országos és nemzetközi minőségi elvárásoknak.

A minőség az eljárások feltétlen jellemzője, egyben szemléletmód is az Önkormányzat és szervei működésében.

Veszprém, 2017. június 8.

 

Porga Gyula polgármester
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése és a
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében