Városüzemeltetési Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig

Munkatársaink elérhetősége:

 
Név
Beosztás
Szoba
Telefon
Mell.
Kovács Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
010/A
549-130
Fax:
421-418
130
Bálint-Lackenbacher Amarilla
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
asszisztens
010
549-187
187
Bicziné Molnár Anita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
gazdálkodási és statisztikai ügyintéző
010
549-187
187
 
Műszaki nyilvántartó csoport
Leimeiszterné Takács Mariann
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
004
549-161
161
Horváth Attila
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
nyilvántartó ügyintéző
003
549-158
158
Szücs Zsófia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
004
549-276
276
Németh Helga 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
nyilvántartó ügyintéző
004
549-160
160
Seres Péter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
térinformatikus
003
549-234
234
 
 
 
 
 
 
Üzemeltetési csoport
Öveges Bálint
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
012
549-343
343
Baranyai Orsolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
intézményüzemeltetési ügyintéző
011
549-168
168
Csurgó Marcell
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
intézményüzemeltetési ügyintéző
011
549-142
142
Haluza János
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
parkfenntartási ügyintéző
009
549-348
348
Hartmann-Németh Vivien
hartmann-nemeth.vivien@
gov.veszprem.hu
környezetvédelmi ügyintéző
014
549-347
347
Kőhegyi Imre
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közterület hasznosítási ügyintéző
013
549-264
264
Melich Antal
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közműkezelő ügyintéző
015/A
549-369
369
Herczeg Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ellenőr
015/A
549-143
143
Tóth Kornélia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
közútkezelő ügyintéző
015
549-265
265
Kalincsák Szilvia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
közútkezelő ügyintéző
015
549-129
129
 
Közterület-felügyeleti csoport (Óváros tér 13.)
Réfi Ferencné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
2/A
549-346
Fax:
549-350
346
Ebeléné Vers Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közterület-felügyelő
2
549-345
345
Juhász Sándor
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Őry Sándor
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Szabó Péter
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Gfellner Zoltán
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Varjas Csaba
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Bányik József
közterület-felügyelő
1
549-345
345
 
 
 
 
 
 

12.10. Városüzemeltetési Iroda feladatköre (SZMSZ) 

12.10.1.   feladata az építési, létesítési engedélyhez nem kötött önkormányzati infrastrukturális, közterületi, közúti, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energetikai létesítmények fenntartása, felújítása, a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtása,

12.10.2.   előkészíti a közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket,

12.10.3.   előkészíti a közterületek használatával kapcsolatos döntéseket,

12.10.4.   közreműködik az önkormányzati vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörbe tartozó fejlesztési döntések előkészítésében és a fejlesztések végrehajtásában,

12.10.5.   ellátja az önkormányzati vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörbe tartozó üzemeltetési célú döntések előkészítését,

12.10.6.   ellátja az önkormányzati város- és községüzemeltetési feladatkörbe tartozó döntések előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését (közvilágítással, díszkivilágítással, padok, műemlékek, szökőkutak, szobrok, nyilvános WC-k üzemeltetésével kapcsolatos feladatok),

12.10.7.   ellátja az önkormányzati közterületek, parkfelületek, zöldterületek fenntartásával és kezelésével kapcsolatos döntések előkészítését, és végrehajtásuk szervezését,

12.10.8.   ellátja az önkormányzati játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntések előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését,

12.10.9.   ellátja az önkormányzatok köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk szervezését, a köztisztasági szolgáltatási feladatok koordinálását,

12.10.10. önkormányzati város- és községüzemeltetési, parkfenntartási, köztisztasági feladatkörben együttműködik az üzemeltetést ellátó „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt.-vel,

12.10.11. ellátja az önkormányzati környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását, közreműködik a beruházások környezetvédelmi vonatkozású feladatainak ellátásában,

12.10.12. Veszprém Megyei Jogú Város területén ellátja a Közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott feladatokat:

a)  a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, vagy útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését,

b)  ellátja a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését,

c)  ellátja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszűntetését, vagy szankcionálását,

d)  közreműködik a közrend és a közbiztonság védelmében,

e)  közreműködik az állategészségügyi és eb- rendészeti feladatok ellátásában,

12.10.13. előkészíti a behajtásra, parkolásra jogosító engedélyek, hatósági igazolvány kiadását,

12.10.14. feladata a központi közműnyilvántartás, alap és közmű digitális térkép vezetése, tervtár kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése,

12.10.15. gondoskodik a térinformatikai rendszer működtetéséről, az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátja,

12.10.16. ellátja az E-közművel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat,

12.10.17. ellátja Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket,

12.10.18. közreműködik a Stratégiai Iroda lebonyolításában megvalósuló projektfeladatokban,

12.10.19. közreműködik a Városfejlesztési Iroda lebonyolításában végrehajtásra kerülő beruházások előkészítésében,

12.10.20. együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a Városfejlesztési Irodával,

12.10.21. előkészíti, ellátja, koordinálja, valamint ellenőrzi az intézményi felújításokat, karbantartásokat.

12.10.22. együttműködik az önkormányzati intézmények üzemeltetési feladatait az önkormányzattal kötött szerződés alapján ellátó „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt.-vel,

12.10.23. műszaki, energetikai ügyeket érintően együttműködik a nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményeket fenntartó szervezetekkel.

12.10.24. feladata a polgári védelmi feladatkörbe tartozó ügyek döntés-előkészítése és a végrehajtás szervezése, kivéve az Önkormányzati Iroda által ellátott feladatokat.

12.10.25. ellátja a címképzéssel kapcsolatos feladatokat,

12.10.26. a közterületek elnevezésével kapcsolatosan ellátja az Utcanévi Munkacsoport titkári teendőit.