Belső Ellenőrzési Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. B. épület fsz. 1.

Belső ellenőrzési iroda munkatársai:

 
Név
Munkakör
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Dedicsné Bíró Jolán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Irodavezető
B. ép.
fsz. 1.
#245
Szabó Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
belső ellenőr
B. ép.
fsz. 1.
#385
Mészárosné Haász Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
belső ellenőr
B. ép.
fsz. 1.
#245
 

Belső Ellenőrzési Iroda feladatellátás (SZMSZ)

1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

2. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

3. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

4.  A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

a)  az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,

b)  az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,

c)  az ellenőrzési módszerek kiválasztása,

d)  következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,

e)  a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és belső ellenőrzési standardokkal összhangban álló tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

5.  A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzést végez:

a)   Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, 

b)   Eplény Községi Önkormányzatnál

c)   a veszprémi települési nemzetiségi önkormányzatoknál

d)   Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál,

e)   a Közgyűlés és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervnél,

g)  a Veszprém Kistérség Többcélú Társulásánál és VKTT irányítása és fenntartása alá tartozó Egyesített Szociális Intézménynél

6. A Belső Ellenőrzési Iroda  ellenőrzést végezhet az önkormányzatok tulajdonában lévő, vagy irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal gazdálkodás tekintetében.

7. A társulás és a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződést kötnek a társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szerv a belső ellenőrzési feladatai ellátására.

8. A veszprémi települési nemzetiségi önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződést kötnek a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatai ellátására.

9. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodást kötnek az érintett költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatai ellátására.

10.  A Belső Ellenőrzési Iroda feladata:

a)   elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,

b)   elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

c)   elemezni, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók valódiságát,

d)   a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője, valamint a jegyző számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,

e)   ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,

f)   nyilvántartani és nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

g)  elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését,

h)  a költségvetési szerven belül a jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni.

11.  A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, az illetékes miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a belső ellenőrzési standardok és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

12.  Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít. Az éves ellenőrzési tervet a Közgyűlés és a Képviselő-testület, a társulásra vonatkozó ellenőrzési tervet a Társulási Tanács az előző év december 31-ig hagyja jóvá. A költségvetési szervek vezetői saját intézményükre vonatkozó ellenőrzési tervet az előző év december 31-ig hagyják jóvá.