Az Egry úti Körzeti Óvoda bontása és újjáépítése

 

Az Egry úti Körzeti Óvoda bontása és újjáépítése

Veszprém, Egry u. 55. hrsz.: 5453

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Integrált Területi, a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” a TOP 6.2.1-15 kódszámú felhívás keretében az Veszprémben az Egry lakótelepen található, Egry úti Körzeti Óvoda újjáépítését kívánja elvégezni. A program keretében az Egry úti Körzeti Óvoda 1975-ben épült épülete teljes egészében elbontásra kerül, majd a mai igényeknek és érvényben lévő előírásoknak, szabványoknak megfelelő 11 csoportos, főzőkonyhával üzemelő óvoda épülete kerül kialakításra.

Tervezéskor fázisban legfontosabb célként fogalmazódott meg a gazdaságosan, minden felesleges tér és sallang nélkül és gazdaságosan üzemelő épület valamint, korszerű átlátható funkcionalitás mellett az építészetileg is színvonalas tömegek és terek megalkotása.

Ennek megfelelően az új óvoda közel 72,6 x 24,7 méter befoglaló méretű, 1614 m2 nettó hasznos alapterületű lineáris szervezésű. Egy hosszirányú folyosóra szervezetten helyezkednem el egyik oldalon a csoportszobák a másikon a kiszolgáló helyiségek. A csoportszobák tömegeit az épületből kiemelve kis lejtésű fél nyeregtetőként tervezett, mozgalmasabbá téve a magas épületek között elterülő földszintes létesítményt. A csoportszobák tömbjeit öltözők és kijáratok osztják meg, a csoportszobák előtt árnyékolt terasz helyezkedik el.

Szerkezeti rendszere tömör vázkerámia falszerkezetű létesítmény, a nagyméretű nyílások kiváltását és a vízszintes merevítés miatt vasbeton pillérgerenda rendszerrel tervezett. Síkalapozású, talpkoszorúval merevített beton sáv és tömbalapokkal. A blokktéglából készülő falakat vasbeton erősítő pillérek merevítik. A nyílásáthidalások az ablakok felett kerámia zsaluzóelemes előregyártott áthidalókkal, a nagy fesztávolságú kiváltások helyszíni vasbeton szerkezetekkel kialakítottak. A födém szerkezetek vegyes rendszerűek. A kislejtésű és a nagy fesztávolságú födémmezőket 20 cm vtg. üreges előregyártott feszített födémpallókkal tervezett, a közbenső födémeknél helyszíni alul bordás vasbeton lemez készül.

Az ingatlanon vízi-közmű terv szerinti teljesen új vízellátó, szenny- és csapadékvíz elvezető rendszer készül.

A bruttó alapterületre környezetrendezési terv is készült, melyben meghatározásra kerültek a tervezett utak útburkolatok, kertépítészeti elemek.

 

Letölthető dokumentumok: