Közgyűlési meghívó (2022.03.24.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2022)

Szám: ÖNK/1-4/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. március 24-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztések:

 • Döntés a Veszprémi Tankerületi Központ fenntartásában működő Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési javaslatának véleményezéséről
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
   
 • Döntés a tarnowi (Lengyelország) Hetman Jan Tarnowski Alapítvány támogatásáról az Ukrajnából menekülni kényszerülők megsegítése érdekében
  Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
    

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2022.03.24.)

 

1.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közutak kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel a Veszprém 4796 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Mártírok útján található – „kivett parkoló” megnevezésű ingatlant érintő vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

4. Döntés a Veszprém, Mester utca 4946/25 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos településrendezési eszközök módosításával összefüggő eljárás megszüntetéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Veszprém 1965/11 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlanon található „K” jelű épület és a Veszprém 1965/11/B hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti – ingatlan mint „C” jelű épület, továbbá az épületekben elhelyezett termelő berendezések és a berendezésekhez kapcsolódó eszközök bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6. Döntés a Veszprém, Cserhát ltp. 8. szám alatti (volt húsáruház) ingatlan egy részének haszonkölcsön jogcímén történő ingyenes használatba adásáról szóló szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém belterület 3044 hrsz.-ú – természetben az Aradi Vértanúk úti garázstelepen található – tervezett hulladékudvar megközelítését célzó útfejlesztéssel kapcsolatban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről Most városával
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

11.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Petőfi Színház között létrejött közreműködői megállapodás módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kabóca Bábszínház között létrejött közreműködői megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány alapításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13.
A) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és tőketartalékba helyezésről
B) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának módosításáról
C) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. javadalmazási szabályzata módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

14. Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. 2023-2024. évi villamos energia szállítás beszerzésére vonatkozó közbeszerzés megindításáról
Előterjesztő: Kugler Gyula vezérigazgató

15. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonában álló Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. végelszámolásának megindításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Sigmond Eszter kuratóriumi elnök

17. Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Lendvai-Frikkel Attila ügyvezető

18. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról földgáz energia beszerzése tárgyában
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

19. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 2022. évi szolgáltatási önköltségének és nyersanyagköltségének megállapításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

20. Döntés a Városarculati Munkacsoport 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

21. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

22. Döntés „Az Év Veszprémi Mentőse” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke

23. Döntés „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Pálinkás Roland a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

24. Döntés „Az Év Veszprémi Rendőre” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Pálinkás Roland a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

25. Döntés „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Pálinkás Roland a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

26. Döntés zárt ülésen meghozott határozat elírás miatti helyesbítéséről (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző mint a Helyi Választási Iroda vezetője

 

Veszprém, 2022. március 18.

 

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2022.03.24. (mellékletekkel)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés