Közgyűlési meghívó (2022.02.24.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2022)

Szám: ÖNK/1-2/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. február 24-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2022.02.24.)

 

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete megalkotásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 10/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel a Veszprém, Jutasi út 3. szám alatti 4061/A hrsz.-ú kétszintes épületet érintő vagyonkezelési szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

7. Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Pápai út 6606/6 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Pápai úti iparterülettel szemben található – ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés EpiPen injekció biztosításáról a Veszprémben működő bölcsődékben, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Zöld Busz Program keretében történő pályázat benyújtásáról és 2022. évi előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 36/2021. (II.25.) közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a Veszprém 0441 hrsz.-ú – természetben a Déli Intézményközpontban található – „erdő, kert, legelő, gyümölcsös” megnevezésű, 4ha 3179 m² nagyságú ingatlan telekalakításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

11. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a „Márkó - Bánd települések irányába kerékpárút építése” elnevezésű, TOP-6.4.1-16-VP1 kódszámú Európai Uniós projekt csereerdő-telepítési és -üzemeltetési feladataihoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő társberuházói megállapodás jóváhagyásáról a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda pályázati fejlesztésével kapcsolatban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13. Döntés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

14. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala telefonközpontjának megújításával kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző

15. Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról szóló 356/2020. (XII. 17.) közgyűlési határozat módosításáról a kiemelt fesztiválok körének bővítése érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés a Laczkó Dezső Múzeum múzeumi működési engedélyének módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a kiemelt sportszervezetekkel a 2022. évre szóló támogatási szerződések megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

18. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. I. félévi munkatervének meghatározásáról szóló 401/2021. (XII.16.) közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

19. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

20. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

21.
A) Döntés az Alkohol Drogsegély Ambulancia szenvedélybetegek nappali ellátása keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
B) Döntés az Alkohol Drogsegély Ambulanciával megkötött ellátási szerződés módosításáról
C) Döntés az Alkohol Drogsegély Ambulanciával kötendő, 2022. évi működési hozzájárulás összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztők: A) rész: Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök
B)-C) rész: Hegedűs Barbara alpolgármester

22.
A) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2021. évi feladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
B) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő, 2022. évi működési hozzájárulás összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztők: A) rész: Kozma Imre elnök MMSZE
B) rész: Hegedűs Barbara alpolgármester

23. Döntés a Veszprémi Érseki Főiskolával kötendő, 2022. évi megbízási díj összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

24. Döntés a Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesülettel kötendő, 2022. évi megbízási díj összegéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

25. Döntés a Veszprém Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Közhasznú Egyesülete Tapolca támogatott lakhatás ellátása keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Horváthné Somogyi Ildikó egyesületi elnök

26. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának elszámolásáról
Előterjesztő: Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

27. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

28. Döntés a 2022. évi Veszprém Városért - Pro Urbe érdemérem adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

29. Döntés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője

 

Veszprém, 2022. február 18.

 

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2022.02.24. (mellékletekkel) (38.76 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés