Módszertani Bölcsőde energetikai megújítása

 

A projekt címe:

„Módszertani Bölcsőde energetikai megújítása”

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 173.975.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2021. március 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan jellegű energetikai korszerűsítése, mely az épület fűtéséhez felhasznált fűtési hő csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez. Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség nyílik az épületek hőtechnikai paramétereinek javításával a fűtési hő felhasználásának csökkentésére. A beruházás a környezetet tehermentesíti, a felhasznált energia mennyiségének csökkenése a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi.

A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Módszertani Bölcsőde épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül sor.

Energetikai célú beavatkozások:

- kopolit üveg homlokzati felületek kiváltása
- nyílászárócsere
- homlokzatszigetelés
- tetőszigetelés
- lábazati hőhíd mérséklése
- hőleadók és fűtési csővezetékek cseréje
- napelemes rendszer kiépítése.

Egyéb beavatkozások:

- infokommunikációs akadálymentesítés

A projekt átfogó céljai:

- A beruházás alapvető célja a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

- Külső megjelenésével is szolgálja a gyermekek környezeti kultúrájának emelését, olyan hely lesz, ahová szívesen járnak a gyerekek

- Az épület megújítása hozzájárul az életszíntér minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással az energiahatékonyság megvalósításához.

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007