Szabadságpuszta - Felsőörs kerékpárút beruházás

 
A projekt címe:
„Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása”
A projekt azonosító száma: 
TOP-6.4.1-16-VP1-2017-00001
A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege:   240.000.000,- Ft
A Kedvezményezett által vállalt önrész:   0,- ft
A projekt összköltsége:   240.000.000,- Ft forint
A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %
A projekt zárás várható időpontja: 2020. augusztus 27.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt tartalmának bemutatása: 
Veszprém MJV Önkormányzata jelen projekt megvalósításával kívánja tovább erősíteni Veszprém város kerékpáros hálózatát.
A kiemelt turisztikai célpontnak tekinthető Balatoni bringakörút elérését és Veszprémet Alsóörssel és Felsőörssel történő kerékpáros összekötését tűzte ki célul.
A projekt szorosan kapcsolódik egyéb pályázatokhoz is, hiszen 2016. 12. 20-án kötött TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 sz. támogatási szerződés értelmében Veszprém MJV Önkormányzata forrást nyert el a várost Szabadságpuszta városrésszel összekötendő kerékpárút megépítésére, mely kerékpárút jelen pályázat keretében kerül meghosszabbításra Veszprém közigazgatási határáig a 73.sz. – 7219.j. út mentén.
Alsóörs község Önkormányzata – Felsőörs község Önkormányzatával konzorciumban pedig 2017. 08. 15. határidővel pályázati kérelmet nyújtott be a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra kerékpárút kialakítása tárgyában.
A fejlesztések megvalósulásával egy egybefüggő kerékpáros hálózati rendszer jöhet létre, mely megszakítás nélkül összeköti a Balaton partot Veszprém városával.
 
Az előzetes tervek szerint a megépülő kerékpáros nyomvonal jelentős része vegyes használatú útként, 3 méter szélességgel kerül kialakításra, kétoldali 1,25-1,25 méter széles padkával, nyílt árkos vízelvezetéssel. Egy kisebb szakaszon – ahol nem kell biztosítani a mezőgazdasági célú közlekedést – önálló kerékpárút épül. A nyomvonal teljes hosszának megosztása:
· 278 méter önálló kerékpárút
· 1269 méter vegyeshasználatú mezőgazdasági út.
 
 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007