Európai Uniós projektek, pályázatok
Módszertani bölcsőde megújítása, eszközbeszerzések

A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések

 
Veszprém, az energiatudatos város

A projekt az energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiák fontosságára rámutatva szolgálja a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot.

 
Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása

A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan jellegű energetikai korszerűsítése, mely az épület fűtéséhez felhasznált fűtési hő csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez. 

 
Márkó–Bánd települések irányába kerékpárút építése

A projekt által Veszprém kerékpáros megközelíthetősége biztonságossá teszi a hivatásforgalmi célú kerékpáros közlekedést, emellett a kijelölt nyomvonal turisztikai célú hasznosítása is kiemelten fontos.

 
Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése

Projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „GINOP-7.1.9.-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” felhívásra.

 
InnovaTO-r – Mindenki újító

Az URBACT Európai Területi Együttműködés a Fenntartható Városfejlesztésért Program keretében Veszprém – hat európai várossal közösen – 440.741 € vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 
Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

A projekt átfogó célja városunk kijelölt célterületein élő lakosok közösségének, közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalásuk erősítése

 
Kádártai rendelő kialakítása

A projekt átfogó célja az egészségügyi alapellátás fejlesztése Kádárta városrészben.

 
Völgyikút utcai idősek otthona energetikai megújítása

A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan fejlesztése, mely a földgázenergia felhasználásának csökkentésével költségmegtakarítást eredményez.

 
Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása

A projekt keretében az Önkormányzata tulajdonában álló, Március 15. úti Sportcsarnok és Uszoda épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül sor.

 
Vilonyai u. 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása

A projektben vállalt célértékek: 1 db fejlesztett háziorvosi praxis, 1 db felújított rendelő és kiszolgáló helyiségei, illetve a jobb ellátásban részesülő lakosság.

 
Az Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása

A projekt célja az alapellátás fejlesztése, a jogszabályoknak, egészségügyi szabályzóknak megfelelő, a lakossági igényeket kielégítő, korszerű infrastruktúrájú rendelők kialakítása.

 
Módszertani Bölcsőde energetikai megújítása

A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan jellegű energetikai korszerűsítése, mely az épület fűtéséhez felhasznált fűtési hő csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez. 

 
Egry úti óvoda újjáépítése

A jelenlegi teljes óvoda épület elbontásra kerül, majd a mai igényeknek és érvényben lévő előírásoknak, szabványoknak megfelelő 11 csoportszobás, főzőkonyhával üzemelő óvodaépület kerül kialakításra.

 
Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása

A rendelők felújításával az egészségügyi közszolgáltatások lakossági ellátását is javítva megújulnak a rendelők által ellátott körzetek szolgáltatási és infrastrukturális feltételei.

 
Szociális bérlakások felújítása Veszprémben

A projekt keretében a Házgyári út 1. szám alatti, szegregátumként nyilvántartott társasházban található 22 lakás kerül részleges felújításra.

 
Északi iparterület közlekedésfejlesztése

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: Kistó utca burkolatrekonstrukciója, Henger utcai és Pápai úti útépítés, Kelet-nyugati közlekedési főtengely – I. szakasz kialakítása.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007