Felhívás javaslattételre

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvényben (továbbiakban: Hungarikum törvény), valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (továbbiakban Kormányrendelet) biztosított lehetőséggel élve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. május 30-i ülésén úgy határozott, hogy létrehozza Veszprém város Települési Értéktárát. 

A veszprémi Települési Értéktár alakításában, a közös „kincseskamra” feltöltésében bárki részt vehet.

Tisztelt Veszprémi Polgár! Legyen Ön is partnerünk ebben a munkában! 

Az értéktárak létrehozatalának célja:

- számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön;
- a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni;
- létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű nemzeti értékek gyűjteményét;
- a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat;
- gondoskodni az értékek megismertetéséről bel- és külföldön egyaránt;
- gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről, erősítve a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot.

A Hungarikum törvény 1.§ (1) j) pontja szerint nemzeti érték: 

a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely 

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának , magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez;  

A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési értéktárak adják, amelyek létrehozatalának, gondozásának részletes szabályait a Kormányrendelet szabályozza.

A 6. § kimondja: 

(1) A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.

(3) A javaslatot az 1. melléklet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. Valamely nemzeti értéknek a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve külhoni magyarság értéktárába történő felvételére irányuló javaslattétel ingyenes.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a) a javaslattevő adatait,
  • b) az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait,
  • c) az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,
  • d) a Hungarikum törvény 1.§ (1) j) pontjának való megfelelést (a nemzeti érték mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint 
  • e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.

A Kormányrendelet 1. melléklete szerint elkészített javaslatokat elektronikusan az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre, vagy az elektronikus adathordozót postai úton a Polgármesteri Hivatalba (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kérjük eljuttatni. 

A beérkezett - formai és tartalmi szempontból hiánytalan - javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság bírálja el.  Az eljárás részleteire, a Települési Értéktárba történő felvétel, a Megyei Értéktárba történő megküldés, közzététel, stb. szabályaira vonatkozó bővebb információ és javaslattételi űrlap elérhető a városi honlap www.veszprem.hu hirdetmények rovatában, továbbá érdeklődni a fenti e-mailcímen és személyesen a Polgármesteri Kabinet Kulturális Csoportjánál lehet.

Veszprém, 2013. december 17.

Brányi Mária alpolgármester
a Települési Értéktár Bizottság elnöke
 

 Letölthető dokumentumok:

icon 2012. évi XXX. Tv. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról (52.39 kB)

icon 114/2013. (VI.16.) korm. rendelat a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról (316.38 kB)

icon Javaslattételi űrlap az értéktárba történő felvételhez (35.15 kB)

icon Javaslattételi űrlap az értéktárba történő felvételhez (36.5 kB)

icon VMJV Önkormányzat Közgyűlésének 161/2013. (V.31.) határozata (29.15 kB)

icon VMJV Önkormányzata Közgyűlésének 261/2013.(X.31.) határozata (71.8 kB)

icon Veszprémi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata (92.5 kB)

 

 

 


Kulturális oldalak, folyóiratok: