Elismeréseket adtak át Veszprém megye védelméért
2022. december 08. csütörtök, 00:19 Közéleti hírek

A védelmi igazgatás területén példaértékű munkát végző szervezetek és személyek munkájának elismerésére 2017-ben alapította az (akkor még) Veszprém Megyei Védelmi Bizottság a „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakett elismerést.

Az elismerésben a megye védelméért kiemelkedő tevékenységet folytató személyek részesülhetnek, akik a védelmi felkészítési, gyakorlati feladatok, valamint a védelmi igazgatási feladatok megvalósításában hivatásuknál fogva, vagy önkéntesként kimagaslóan helytálltak.

Idén öten részesültek kitüntetésben, köztük Öveges Bálint, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési Csoportjának vezetője.

Az ünnepélyes átadáson Takács Szabolcs főispán beszédében kiemelte:

„Az idei évben kitüntetésben részesülők munkája azon a közös értéken alapul, amelynek célja a megye lakosainak védelme. Szakmai elhivatottságuk jó példával jár elöl, és mindenki számára követendő magatartást és szemléletet tükröz. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nemcsak maga a díjazott nyeri el ma az elismerést, hanem a mögötte álló szervezet is. Hiszen a támogató háttér munkája nélkül nem jöhetne létre értékes produktum. Úgy gondolom, hogy aki a védelmi igazgatás területén ilyen kitüntetésben részesül, az mindenképp kiváló csapatjátékos és a kollektívát előtérbe helyező egyén.”

Az eseményen dr. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója is köszöntötte a megjelenteket.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a védelem és a biztonság területe nem egyszemélyes, széleskörű társadalmi együttműködésre és szakmai munkára van szükség annak sikeres működtetéséhez. A kis fogaskerekek működése építőkockaként járul hozzá az ország védelmi rendszerének hatékony kiépítéséhez, amely nemcsak a katonai védelmet foglalja magában.

Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője és a Veszprém Megyei Területi Védelmi Bizottság elnöke, valamint dr. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója is gratulált a kitüntetetteknek, és megköszönte áldozatos és példaértékű munkájukat.

A rendezvény ünnepi hangulatát emelte a Magyar Honvédség Veszprém Légierő Zenekarának színvonalas műsora.

 

Öveges Bálint felterjesztésének indokolása

„Segítőkészségére és kiemelkedő munkájára különösen nagy szükség volt 2022.06.05-én, amikor a Bakonyban lehulló nagy mennyiségű csapadék nyomán a környező területekről Veszprém-Gyulafirátót városrészt villámárvíz öntötte el. A töméntelen csapadékot az árkok, csatornák nem tudták elvezetni, mivel azokat a lezúduló víz általi hordalék több helyen eltorlaszolta. Az ár utakat, házakat, kerteket, pincéket öntött el, alámosta a hidakat, egy szakaszon az útburkolatot is.

Öveges Bálint azonnal a helyszínre igyekezett, a helyzetet átlátva gyorsan felmérte a teendőket, és haladéktalanul intézkedett. A területre rendelte a szükséges munkagépeket, hozatott homokot, zsákokat és szerszámokat. Szakszerű sorrendet felállítva megtervezte a szükséges lépéseket, nagy rutinnal irányította a kármentésben résztvevőket, és segítette a munkálatok gördülékeny haladását. Levezényelte az átereszek tisztítását, elvezető árkok ásását, homokzsákokból emelt gátak építését, az utakról az iszap, valamint a hordalék összegyűjtését.

A következő napokban folytatódó csapadékos időjárás következtében a már telített talaj az esőt nem tudta elnyelni, ezért újra nagy mennyiségű víz érkezett több részletben a dombokról. Öveges Bálint további gátak és övárkok kialakításában is segédkezett, együttműködött a katasztrófavédelemmel és a szakhatóságokkal. Minden erejével azon dolgozott, hogy a további károkat sikerüljön minél inkább mérsékelni. Az ár levonultával szakszerűen irányította a további esetleges árvizek elleni mederrendezéseket, a hordalék és uszadék eltávolítását. Idejét és energiáját, hétvégéjét nem sajnálva fáradozott a katasztrófahelyzet megoldásán és a helybeliek segítésén.”

 
 
Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal / Városháza