Kertvárosi egyirányúsítások: megoszlanak a vélemények
2021. június 23. szerda, 06:55 Közéleti hírek

Az önkormányzat lakossági fórum keretében hallgatta meg a lakók véleményét. Ha újra lesz módosítás, az nem egyik napról a másikra fog megtörténni.

Brányi Mária alpolgármester, a 6. számú választókerület (Kertváros) önkormányzati képviselője két közlekedésszervező szakemberrel, Dulicz László közlekedésmérnökkel és Kovács Zoltánnal, a városüzemeltetési iroda vezetőjével lakossági fórumra hívta a lakókat, hogy kiértékeljék és megvitassák a Kertvárosban fél éve bevezetett közlekedési rend változtatásait. A fórumot hétfő koraeste, a Kossuth iskola udvarán tartották, melyre mintegy 50 érdeklődő volt kíváncsi.


Brányi Mária alpolgármester, Dulicz László közlekedésmérnök és Kovács Zoltán, a városüzemeltetési iroda vezetője

Tudvalevő, a városrész közlekedési problémái nem ma kezdődtek, már 2019-ben is tartottak lakossági fórumot arról, hogyan szerveznék át az autós forgalmat. Legutóbb fél éve változott a forgalmi rend, melynek során több utat egyirányúsítottak.

Jelenleg így lehet közlekedni a városrészen:


(Az erről szóló koncepciót az önkormányzat tavaly szeptemberben szintén lakossági fórum keretében mutatta be a Városházán.)

Brányi Mária a hétfői találkozó elején hangsúlyozta, a fél éve bevezetett változtatások elsődleges célja az volt, hogy eltereljék a belvárosi forgalmat a városrészről, miközben a parkolóforgalmat is csökkentik.

"A tavalyi fórum végén az kértük az itt lakóktól, hogy legalább fél éves időszakot hagyjunk magunknak arra, hogy megszokjuk, majd térjünk vissza rá ”  mondta.

Az alpolgármester kiemelte azt is, mivel szakmai kérdésről van szó, nem egyedül dönt a forgalmi változtatásokról, azt szakemberekre bízza, de az itt élők javaslatait is figyelembe veszik.

Az önkormányzat úgy látja, bevált az új forgalmi rend. Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy

érdemes úgy értékelni a jelenlegi helyzetet, hogy a bevezetett változtatások alatt végig folyt és folyik továbbra is a 8-as út felújítása, a körgyűrű rekonstrukciója és az Almádi úti csomópont újjáépítése.

A tervek szerint az Almádi utat a hónap végén átadják, de utána a Füredi út lezárása fog új kihívásokat teremteni.

– Közlekedési szempontból több probléma is van a városrésszel. Közel van a városmaghoz, ami a parkolási gondokat is magával hozza. Több beavatkozást is vizsgáltak, olcsó és drágát is, és arra jutottak, hogy első körben kis költségű beavatkozásokat hajtanak végre. Ezek eredménye lett a jelenleg is érvényben lévő egyirányúsítás, és alakultak ki olyan utcapárok, amik az átmenő forgalmat megakadályozzák – magyarázta a döntés hátterét Dulicz László közlekedésmérnök.

„ Az a cél minden beavatkozással, hogy az itt élőket segítsük és a máshonnan érkezők haladását megnehezítsük” – mondta.


Dulicz László közlekedésmérnök

A Városüzemeltetési Iroda vezetője, Kovács Zoltán ízelítő adatként azt is hozzátette: Veszprémben jelenleg 30 ezer gépjármű van regisztrálva, mint polgári tulajdon. 4 éve ez a szám 24 ezer volt. „Borzasztó nagy számban növekedett az autók száma Veszprém városában. A jelenlegi számok azt mutatják, hogy 30 ezer körülire tehető az aktív sofőrök száma, ami az adatok alapján azt mutatja, hogy minden aktív cselekvőképes veszprémi rendelkezik autóval” (az ingázókról még nem is beszéltünk  a szerk.).

Már most tudják, min kell változtatni

A fórumon elhangzott, a decemberben bevezetett forgalmi renddel kapcsolatban több megkeresés és javaslat érkezett az önkormányzathoz. Ezek legtöbbje a Tulipán utca túl nagy forgalmáról, a Mikszáth utcáról, a Rózsa utca megközelítéséről, a Szilfa utca kétirányúsításáról, valamint a kerékpárosok előnybe hozásáról (forgalomtól függetlenül haladhassanak mindkét irányba) szóltak.

Ezekre reagálva Dulicz László elmondta, az egyirányúsításokat úgy próbálták kialakítani, hogy a lakóingatlanok ki-be hajtását támogassa, de a visszajelzések alapján vizsgálni fogják a többi lehetőséget is.

A biciklisávokkal kapcsolatban az okoz problémát, hogy a szabáyok szigorúan előírják hol, és hogyan alakíthatók ki ilyen utak, ezekre pedig nem minden adott út alkalmas.

Tervben van azonban, hogy a Rózsa utca 34. előtti szakaszon 40 cm-rel csökkentik a gyalogjárdát, hogy megkönnyítsék a kikanyarodást, továbbá plusz parkolást tiltó festést alkalmaznak.

Az önkormányzat egyebek mellett javasolja azt is, hogy az Ady Endre és a Tulipán utca közti szakaszát a Levendula utca felé kétirányúsítsák.

Fókuszban a Rózsa utca

A Kertváros lakói élőben is megfogalmazták javaslataikat, és elmondták tapasztalataikat az elmúlt fél évről.

A hétfői fórumon kiderült, a problémák nagy részét a Rózsa utca nem megfelelő egyirányúsítása, valamint az egyirányusítások miatt kialakuló kerülők, és ezáltal a hazajutást meghosszabbító menetidő okozzák. Mint mondták, ezáltal több benzin pöfögtetnek el, amivel a környezetet is terhelik.

Van, aki szerint nem jó megoldás, hogy minden forgalmat próbálnak kitolni a főutakra, míg volt, aki arról beszélt, hogy szerinte a lakók nem is kértek semmiféle egyirányúsításokat.

Egy lakó szerint például a Kodály utcát nem úgy kellett volna egyirányúsítani, ahogy megtették, ám Brányi Mária erre azt válaszolta, az épp az ott lakók kérésére miatt lett a jelenlegire kialakítva.

Az alpolgármester a fórumon azt mondta, „nem zsonglőrök”, nem egyből lesz megoldás a felvetett problémákra. Összesítik az elhangzott javaslatokat, szakmailag kiértékelik és azt egy következő lakossági fórumon vitatják meg.

Mint mondta, a közlekedési kérdéskört nem részekre bontva, hanem „csomagban” kell kezelni, mivel a szakemberek is így, egy nagy egészben tudják a megoldási javaslatokat az emberek elé tárni.


Forrás: Vehír.hu
Kép: Domján Attila