Belvárosi munkálatok
2011. szeptember 05. hétfő, 05:33 Közéleti hírek

A VKSZ Zrt. a belváros rehabilitációjához igazodva előbbre hozta a belvárosi távvezeték-rekonstrukciós munkákat.

– A nyár folyamán megkezdődtek a belváros rehabilitációját megelőző közmű felújítások és építések. A munkálatok egyik legszembetűnőbb eleme a Kossuth utcai szakasz belváros 2. sz. hőtávvezeték Kossuth u. 6 – Kossuth u. 15. közötti szakaszának cseréje, illetve a Kossuth utca 15. és 21. szám tengelyében húzódó új távvezeték szakasz építése – mondja Polhammer Kálmán a „VKSZ” Zrt. hőszolgáltatási igazgatója.

 

Polhammer Kálmán

– Nem kis feladat ekkora munkaterületet kezelni…

– Rendkívül összetett, többrétű feladat, amire vállalkoztunk. A „VKSZ” Zrt. hosszú távú elképzelései között szerepelt csak a távvezetékszakasz cseréje, és az új összekötő szakasz építése, de a belváros rehabilitációjához igazodva előbbre hoztuk a beruházást és saját finanszírozásban kezdtük el a megvalósítást. Folyamatosan egyeztetünk a teljes belvárosi rehabilitációt koordináló Pro Veszprém Kft.-vel és Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodájával, hiszen a munkavégzéshez szükséges közterület-használati engedélyeket is ők adják nekünk.

– Milyen munkálatok zajlanak jelenleg?

– Vége felé közeledik az említett, a húszemeletes toronyházat és közvetlen környezetét érintő távvezetékszakasz cseréje. Ez azonban technológiailag összetett eljárás. A teljes nyomvonalat összefüggő rendszerben kell kezelnünk. Azaz, míg annak bármely szakaszán munkálatok zajlanak, a többi részen, melyen látszólag nem történik munkavégzés, nem lehet a földvisszatöltést elvégezni. Ezen a szakaszon a felújítandó vezeték mellé ideiglenes távvezetéket fektettünk le, melyen biztosítottuk a zavartalan használati melegvíz felmelegítést. Ezt a vezetéket csak akkor távolítottuk el, amikorra a felújított vezetékszakasz nyomáspróbáját elvégeztük, és a szükséges vizsgálatokat követően rákötöttük a rendszerre. Fontos kiemelni, hogy amíg bármely szakaszon nyomáspróbát, varratröntgenezést, utószigetelést vagy egyéb munkákat végzünk, nem tölthetjük vissza azokat a munkaárok-szakaszokat, melyeken látszólag nem történik munkavégzés, mert csak így garantálható a vezetékek hosszú távú, hibamentes működése.

Gyakran ér minket az a vád, hogy magára hagyjuk a munkaterületet, miközben ott semmilyen munkavégzés nem történik. Fentiek alapján jól látható, hogy mi az oka a látszólagos „munkaszünetnek”. Ennek a szakasznak szeptember 15-ig kell elkészülnie, jelenleg a rekonstrukciót követő felszín-helyreállítás zajlik.

– Mire kell számítani a következő időszakban?

– A Kossuth utca tengelyében zajló új hőtávvezeték-szakasz építésének munkaterület-átadása augusztus 19-én volt. Ez is nagy volumenű munkafolyamat lesz, itt azonban nem kell majd épületek belsejében dolgozni, csak közterületen: hatméteres, a gyalogosforgalomtól lehatárolt biztonsági sávban zajlik majd a munkavégzés. A munkálatokkal kapcsolatban továbbra is kérjük a lakók, üzlettulajdonosok, járókelők türelmét és megértését!

Forrás: Vehír.hu