Befejeződött a Pápai úti csapadékvízelvezető fejlesztése
2019. december 11. szerda, 10:05 Gazdasági hírek

 

Befejeződött a Veszprém Dózsaváros, Pápai úti csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

a TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében a belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 238 470 000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a volt.

A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt keretében tervezett beavatkozások Veszprém Dózsaváros városrészében a Pápai úton valósultak meg, ahol új, zárt csapadékvíz elvezető csatorna létesült, kapcsolódva a Pápai út ugyancsak tervezett korszerűsítéséhez. A beruházás által a megújításra kerülő útpálya és az újonnan létesülő gyalogos, - és kerékpáros közlekedési felületek vízelvezetése e projekt megvalósulása által megoldódott, ezáltal mind műszaki értelemben, mind városképi szempontból jelentős minőségi javulás állt be a területen.  

A Pápai út és környezetének csapadékvíz-elvezetésére 395 fm D 300 mm átmérőjű KG-PVC, 846 fm D400 mm átmérőjű beton és 411 fm D500 mm átmérőjű beton csapadékcsatorna gerincvezeték épült víznyelő aknákkal a Síp utcától a Henger utcáig terjedő szakaszon.

A megépület csapadékvíz csatornák befogadója a Kelet-Nyugati összekötő út csapadékvíz elvezető csatornája, ill. a Pápai úton a Síp utcánál a meglévő csapadékvíz csatorna.

A csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése hozzájárul a további környezeti káresemények, vízkárok megelőzéséhez, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett elvezetéséhez, a térségben található és érintett felszíni és felszín alatti vizek megfelelő minőségének biztosításához, valamint az igényes és komfortos lakókörnyezet kialakításához.

Veszprém, 2019. 12. 11.