A szabadság nem ajándék
2023. március 15. szerda, 22:52 Közéleti hírek

Szerda délután az aradi vértanúk emlékművénél rendeztek megemlékezést Veszprémben.

Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében ünnepi műsor keretében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről.


Elsőként Diramerján Artin, az Országos Örmény Önkormányzat elnökhelyettese szólalt fel. Szerinte március tizenötödike a legfontosabb igazodási pont és útmutató a magyaroknak, és talán nem csak nekik. Mint kifejtette, Örményországban jól ismerik a magyar forradalmat és szabadságharcot, sőt, számos Petőfi Sándor-verset lefordítottak nyelvükre. 

Diramerján hozzáfűzte, talán nincs is olyan nép a földkerekségen, aki sorsában, hitvallásában és történelmi viharaiban jobban hasonlítana az örményekre, mint a magyar nép.


Nem felejthetjük el – folytatta az elnökhelyettes, hogy a szabadság nem valami ajándék. Megszerzéséhez és megtartásához küzdeni kell. Végül ünnepi gondolatait azzal zárta, hogy megemlékezett a forradalom és szabadságharc ismert és nem ismert hőseiről, akik közül számos örmény származású volt, így Lázár Vilmos és Kiss Ernő is. 


Az ünnepi beszéd után az emlékezés koszorúinak elhelyezése következett. Veszprém város nevében Pálinkás Roland önkormányzati képviselő rótta le tiszteletét.

Az esemény kulturális felelőse Sörös Miklós volt, aki a Himnuszt szavalta el, de az örmények oldaláról a Nemzeti dal is elhangzott, méghozzá örményül, ezzel is emelve az ünnepély fényét.

 
Forrás: Vehír.hu
Kép: Szalai Csaba