Lakossági felhívás és tájékoztató ebösszeírásról Nyomtatás
2023. április 28. péntek, 12:57 Közérdekű hirdetmények

Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén

2023. május 1. és 2023. június 30. napja között ebösszeírást tartunk.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak az Ávtv.-ben meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitöltenie, és azt az önkormányzat részére eljuttatnia. (Amennyiben Veszprém közigazgatási területén nem tart ebet, úgy nem kell kitöltenie az adatlapot.)

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az Ávtv. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, a 42/B. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat jogosult kezelni a törvény szerinti adatokat. Az ebösszeírás során megvalósuló adatkezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató itt, az oldal alján letölthető.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az ebösszeírás önbevallás alapján történik, az adatlap beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége.

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és a hivatali portán (Veszprém, Óváros tér 9.), illetve letölthető itt az oldal alján. Az adatlapok nyomtatással vagy fénymásolással is sokszorosíthatók. A felhívások és adatlapok elhelyezésre kerülnek a veszprémi állatorvosoknál is.

Az adatlap kitöltésével kapcsolatos további információ:

- Balta-Fogl Bernadett ügyintéző a 20/264-2269-es telefonszámon

- a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának munkatársai az alábbi telefonszámokon nyújtanak segítséget hivatali munkaidőben: 20/779-0565, 20/779-0567, 20/779-0551.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni VMJV Polgármesteri Hivatala részére az alábbi módok egyikén:

- Az adatok az E-Önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) bejelentkezést követően, az EB ÖSSZEÍRÓ ADATLAP nyomtatványt kiválasztva elektronikusan beküldhetők.

- Papír alapon postai úton a 8210 Veszprém, Pf.: 1042 postacímre küldhetők, vagy személyesen a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. címen leadhatók a Polgármesteri Hivatal portáján vagy az Ügyfélszolgálaton.

Az adatlapok leadhatók a gyulafirátóti (8412 Veszprém, Posta u. 15.) és a kádártai (8411 Veszprém, Vasút u. 2.) ügyfélszolgálaton is.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. június 30.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban az azonosítóchippel ellátott és a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a belejelentés után az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be (pl.: tulajdonosváltás, eb elpusztulása), vagy ezen időpont után kerül az eb a tulajdonába/felügyelete alá, azt a továbbiakban minden esetben írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére.

Együttműködésüket köszönjük!

Veszprém, 2023. április 25.

Dr. Dancs Judit s.k.
          jegyző

Letölthető dokumentum:

icon Felhívás és tájékoztató ebösszeírásról (483.82 kB)

icon Ebösszeíró, bejelentő adatlap (230.51 kB)

icon Adatkezelési tájékoztató ebösszeírással kapcsolatban (450.36 kB)