Tájékoztatás a beiskolázási támogatásról Nyomtatás
2022. augusztus 23. kedd, 00:00 Közérdekű hirdetmények

Tájékoztatás beiskolázási támogatás igénybevételének lehetőségéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beiskolázási támogatást biztosít azoknak a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft), egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 350 %-át (99.750 Ft).

A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult 2022. augusztus 1-je és szeptember 30-a között nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén az alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló részére (16. életévének betöltéséig) 10.000 Ft, a középiskolában vagy szakképző iskolában tanuló részére (az érettségi vagy az első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20. életévének betöltéséig) 12.000 Ft támogatás kerül megállapításra.

A támogatásra való jogosultság részletes feltételei, valamint a kérelem nyomtatvány letölthető itt >>

A beiskolázási támogatással kapcsolatos további felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 7.30-16.00, szerda: 7.30-17.30, péntek: 7.30-13.30 óra között), vagy a Közjóléti Iroda szociálpolitikai ügyintézőitől a 88/549-164, 88/549-119 telefonszámokon.