HÉSZ módosítás véleményezési szakasznak lezárása Nyomtatás
2021. június 01. kedd, 00:11 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Főépítészi Önálló Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém, volt Bakony Művek 1963/124 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési eszközök módosításának „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakasza lezárult.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette, illetve itt az oldal alján letölthető.

Végső szakmai véleményezés céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda részére az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentáció megküldésre került. A vélemény ismertében a végső döntés várhatóan a 2021. júniusi Közgyűlésen lesz.

Letölthető dokumentum:

icon Átruházott hatáskörben hozott döntés (Vp. 1963/124 hrsz) (615.11 kB)

icon Csererdő 1963/124 hrsz szakhatosagi anyag (18.88 MB)