Véleménykérés HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2021. március 22. hétfő, 14:22 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja a

Veszprém, Déli Intézményterületen lévő 02/128 hrsz-ú ingatlant érintően.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól és a 37.§-ának megfelelően előzetesen tájékoztatta a tervezett módosításról az érintetteket.

A rendelet 38.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett területen és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. március 18-tól 2021. április 17-ig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet” alapján nem kerül sor. Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget az 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés b), c) pontja alapján elektronikus úton biztosítjuk.

Az észrevételeiket írásban is megtehetik a honlapon található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével, melyet a VMJV PH Főépítészi Önálló Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre lehet elküldeni.

A vélemények beérkezésének határideje: 2021.április17.

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-266 és 549-261-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

Letölthető dokumentum:

icon Veszprém 2/128 hrsz-ú telket érintő településrendezési terv módosítása (2.6 MB)

icon Partnerségi adatlap (223.95 kB)