Hirdetmény HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2020. szeptember 02. szerda, 00:00 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének

  1. Veszprém, Párna u. 1945/54, 1950/7 és 1950/9 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési terv
  2. Veszprém, 8. sz. főút Litéri csomópont leágazását érintő út, valamint a 8 sz. főút Veszprém elkerülő út I. ütem szabályozását érintő településrendezési terv
  3. Veszprém, 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását szolgáló útfejlesztéshez kapcsolódó településrendezési terv

módosítása tekintetében lefolytatta a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi szakaszát.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat a partnerségi szakasz dokumentációját a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdés, valamint a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján közzétette a www.veszprem.hu honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdése, a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ „A Közgyűlés hatáskörei közül a következőket ruházza át a polgármesterre” 24. pontja alapján teszem közzé.

Veszprém, 2020. augusztus 31.

Horváth Gábor
városi főépítész
Porga Gyula
polgármester megbízásából

Letölthető dokumentum:

icon Veszprém 3 terület HÉSZ módosításának tervezete (2020.08.25.) (40.01 MB)

icon Partnerségi szakasz lezárás jegyzőkönyve (2020.08.31.) (217.39 kB)