Felhívás településrendezési eszközök felülvizsgálatáról Nyomtatás
2017. augusztus 31. csütörtök, 07:34 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém teljes közigazgatási területét érintő településrendezési eszközök (TSZT, SZT, HÉSZ) átfogó felülvizsgálatának a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasza lezárult.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette itt a honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Végső szakmai véleményezés céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész részére az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentáció megküldésre került.

A vélemény ismertében a végső döntés várhatóan a 2017. szeptember 28-i Közgyűlésen lesz.

Letölthető dokumentumok: