Főépítészi hirdetmények
Hész módosítás véleményezési eljárás lezárása Nyomtatás
2021. június 17. csütörtök, 00:00 Főépítészi hirdetmények

A Dornyai Béla utca 4274/46 hrsz-ú ingatlant érintő HÉSZ módosítás véleményezésének dokumentációja közzétételre került.

 
Véleménykérés HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2021. június 02. szerda, 04:25 Főépítészi hirdetmények

Módosításra kerül a 8675 hrsz-ú ingatlan egy része és a 8676-8703 hrsz-ú ingatlanok. Határidő: 2021.06.21. Lakossági fórum: 2021.06.10-én 16.30.

 
HÉSZ módosítás véleményezési szakasznak lezárása Nyomtatás
2021. június 01. kedd, 00:11 Főépítészi hirdetmények

A Veszprém 1963/124 hrsz-ú ingatlant érintő HÉSZ módosításának véleményezési szakasza lezárult, a dokumentáció közzétételre került.

 
HÉSZ módosítás véleményezési szakaszának lezárása Nyomtatás
2021. június 01. kedd, 00:00 Főépítészi hirdetmények

A Veszprém 4726/2 hrsz-ú ingatlant érintő HÉSZ módosításának véleményezési szakasza lezárult, a dokumentáció közzétételre került.

 
Településképi rendeletek módosítása Nyomtatás
2019. július 09. kedd, 11:04 Főépítészi hirdetmények

Veszprém város közgyűlése módosította a településképi rendeletét és Településképi Arculati Kézikönyvét.

 
Tájékoztatás településképi rendeletről Nyomtatás
2017. október 06. péntek, 06:31 Főépítészi hirdetmények

A Közgyűlés elfogadta a város Településképi Arculati Kézikönyvét, illetve megalkotta a város új településképi rendeletét.

 
Főépítészi felhívás a reklám rendeletre Nyomtatás
2015. október 08. csütörtök, 23:52 Főépítészi hirdetmények

A Reklám rendelet a város területén elhelyezendő reklám- és információs elemek megjelenésére, méretére, anyaghasználatára, kihelyezésének módjára határoz meg előírásokat.

 
Főépítészi felhívás a településképi rendeletre Nyomtatás
2015. október 08. csütörtök, 23:42 Főépítészi hirdetmények

Felhívjuk Veszprém város területén élők, vállalkozási tevékenységet folytatók figyelmét, hogy a Településképi rendelet szabályozza mind az építési engedélyhez kötött településképi véleményezési, mind pedig az építési engedély nélkül folytatható építési tevékenységekhez kapcsolódó településképi bejelentési kötelezettségeket!

 
Tájékoztató az új településképi rendeletekről Nyomtatás
2013. április 08. hétfő, 08:25 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a „reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 11/2013. (III.29.), a „településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról” szóló 12/2013. (III.29.), az „Építészeti- műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III.29.), a „közterületek használatáról” szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendeleteit, amelyek 2013. április 1-jén léptek hatályba.