Pályázat óvodapedagógusi munkakörre Nyomtatás
2021. március 25. csütörtök, 04:06 Állásajánlatok

Csillag Úti Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200
Veszprém, Lóczy Lajos utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola
- motivációs levél, 
- főiskola, óvodapedagógus,
- büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)
- önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges) 
- Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Eigner Andrea részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 19.