Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2021. február 19. péntek, 23:39 Állásajánlatok

Csillag Úti Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

•  Főiskola, óvodapedagógus,

•  Motivác• Főiskola, óvodapedagógus, • Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)•iós levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)• Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata •

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Eigner Andrea részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 17.