Pályázat beruházási ügyintéző munkakörre Nyomtatás
2021. február 22. hétfő, 00:00 Állásajánlatok

A pályázat kiírója:

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: beruházási ügyintéző (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok:

Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő fejlesztések előkészítésében, közbeszerzésében, lebonyolításában és elszámolásában való műszaki közreműködés;

Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési, szolgáltatási közbeszerzések műszaki szakmai előkészítése, értékelése;

Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő fejlesztések tervezési időszakában, valamint szükséges mértékben kivitelezési időszakban közműszolgáltatói és hatósági egyeztetések megszervezése, egyeztetés lefolytatása, kivitelezési feladatok koordinálása;

Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő építési beruházások szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- iskolai végzettség: építészmérnök, építőmérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, vagy vízépítési üzemmérnök

- egészségügyi alkalmasság

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

- „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- építési beruházások szervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében gyakorlati tapasztalat

- közbeszerzési ismeretek, gyakorlati tapasztalat

Informatikai alapismeretek:

Elektronikus levelezés (Outlook)

Microsoft Office csomag (Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, előadás-készítő)

Acrobat Reader.

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

- jogosítvány másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12.

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok 2021. március 17-ig kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely betölthető 2021. április 1. napjától.