Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 17:35 Állásajánlatok

A Csillag Úti Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.06.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Határozott idejű jogviszony a GYES-en lévő kolléga helyettesítésére. Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alap dokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,

- Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)

- Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

- Főiskola, óvodapedagógus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)• Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Eigner Andrea részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 10.